Главная
  • Ярославская областная общественная организация
    «Армянское общество «Наири»

  • Ярославская областная общественная организация
    «Армянское общество «Наири»

Новости

21.02.2023

Международный день ​​родного языка

Մայրենի լեզվի բառերը մենք զգում ենք, ապրում, իսկ օտար լեզվինը՝ սովորում, հասկանում, հիշում…
Ավետիք Իսահակյան

1999 թ.-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հռչակեց որպես Մայրենի լեզվի միջազգային օր՝ ի նպաստ լեզուների իրավունքների ճանաչման և գործածության աջակցման։ Լեզուն համարվում է բոլոր-բոլոր ազգերի կարևորագույն այն «գործիքը», որով սերունդները պահպանում են իրենց ազգությունը:
Հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգության գանձարանում ամենամեծ և թանկագին հրաշալիքը հայոց լեզուն է: Մեզնից յուրաքանչյուրն իր հերթին պետք է փորձի պահպանել հայոց լեզուն:

Մեր շուրջը լեզուներ նոր ու հին,
Մեր շուրջը խոսում են այլորեն,
Եկ խոսենք, եղբայր իմ,
Հայերեն։

«Мы чувствуем и живем словами родного языка, а учим, понимаем, запоминаем слова иностранного языка» - Аветик Исаакян

В 1999 году ЮНЕСКО объявил 21 февраля Международным днем ​​родного языка, чтобы способствовать признанию языковых прав и поддержке их использования.

Язык считается важнейшим «инструментом» всех народов, с помощью которого поколения сохраняют свою национальность.

Величайшее и драгоценнейшее чудо в сокровищнице культурного наследия армянского народа – это армянский язык.

Каждый из нас в свою очередь должен стараться сохранить армянский язык!

 


Назад